Quay Phim

Video

Viral Clip – Phim ngắn

Sản xuất Viral clip và phim ngắn cho hoạt động quảng bá sản phẩm dịch vụ cho các doanh nghiệp uy tín

Phim Sitcom

Sản xuất phim sitcom từ 20-30 tập theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp giúp quảng bá thương hiệu tốt hơn.

TVC Quảng cáo

TVC là loại hình quảng cáo bằng hình ảnh video, giới thiệu về sản phẩm thương mại, hay một sự kiện nào đó

Review

Review Sản phẩm

Sản xuất clip review sản phẩm công nghệ từ kịch bản, quay dựng và đăng tải trên các kênh hàng đầu của Aphoto

Review Nhà Hàng

Sản xuất clip review nhà hàng ẩm thực từ kịch bảng, quay dựng và đăng tải trên các kênh của Ăn Uống Sài Gòn

Review Cửa Hàng

Sản xuất clip review cửa hàng thời trang và mua sắm các loại trọn gói từ cho thuê mẫu đến kịch bản và quay dựng